تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

سرمایه فکريشناسه محصول: 750701
موجود

سرمایه فکري

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

سرمایه فکري

سرمایه فکري

 

دانلود ادبیات تحقیق و مبانی نظری سرمایه فکري

 

فرمت: ورد قابل ویرایش

 

تعداد صفحات: 72

 

همراه با رفرنس نویسی داخل متن و پاورقی

 

منابع کامل

 

 

 

سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید

مفهوم سرمایه را می توان از آراي مارکس دنبال کرد. در مفهوم پردازي مارکس، سرمایه بخشی از ارزش اضافی است که سرمایه داران، کسانی که ابزار تولید را در اختیار دارند، از گردش کالاها و پول در

فرایندهاي تولید و مصرف آن را بدست می آورند. در این گردش، به کارگران در مقابل کاردست مزد پرداخت می شود که به آنها امکان می دهد کالاهایی(از قبیل غذا، مسکن و لباس) را براي ادامه

 حیات خود(ارزش مبادله) خریداري کنند. اما کالاي پردازش و تولید شده توسط سرمایه داران را می توان با قیمت بالاتري در بازار مصرف فروخت(ارزش مصرف کننده). در این تصویر از جامعه سرمایه داري،

سرمایه بیانگر دو عنصر مرتبط اما متمایز است. از یک سو سرمایه بخشی از ارزش اضافی است که به زعم مارکس توسط کارگران تولید شده اما نصیب سرمایه داران می شود. از سوي دیگر، سرمایه بیانگر یک سرمایه گذاري از سوي سرمایه گذاران به امید بازدهی و کسب سود در بازار است. بنابراین سرمایه در مفهوم مارکسی(کلاسیک) نظریه اي در باره روابط اجتماعی استثماري میان دو طبقه است(لین، 1999).

از دهه1960 به این سو، شاهد ظهور نظریه هاي جدید سرمایه هم چون سرمایه انسانی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی هستیم. به طور مثال نظریه سرمایه انسانی شولتز(1961) سرمایه را به مثابه سرمایه گذاري در آموزش با بازگشت سرمایه(سود) معین در نظر می گیرد. کارگران در مهارت هاي فنی و دانش سرمایه گذاري می کنند تا بتوانند با کسانی که فرایند تولیدرا کنترل می کنندبراي پرداخت به مهارت کارشان وارد مذاکره شوند. به همین ترتیب سرمایه فرهنگی آن گونه که بوردیو(1990) توصیف کرده است بیانگر سرمایه گذاري طبقه مسلط در باز تولید مجموعه اي از نمادها و معانی اي است، که توسط طبقه تحت سلطه، غلط درك و درونی شده و آن ها را به مثابه نمادها و معانی طبقه خود پذیرفته­اند. این نظریه می پذیرد که توده ها(طبقه تحت سلطه) به عنوان عاملان اجتماعی می توانند سرمایه گذاري کنند و این نمادها و معانی را بدست آورند.

بدین ترتیب تصویر ساختار اجتماعی از مبارزه دو گانه آشتی ناپذیر، به تصویر گفتمان هاي لایه بندي شده تغییر می­یابد. از طرف دیگر در نظریه هاي سرمایه جدید به جاي اینکه سرمایه به عنوان بخشی از فرایند استثمار طبقاتی در جامعه دیده شود(تحلیل سطح کلان)؛ به چگونگی سرمایه گذاري کارگران و عاملان به عنوان کنشگرانی که براي کسب ارزش افزوده کارشان در بازار سرمایه گذاري می­کنند پرداخته می شود(تبیین سطح خرد) و کنش یا انتخاب به عنوان مولفه­هاي مهم در نظریه­هاي جدید سرمایه ظاهر می شوند. بنابراین در این نظریه ها یک گذر تبیینی از سطح کلان به سطح خرد مشاهده می­شود. نظریه هاي جدید سرمایه همچنین بر تعامل کنش­هاي فردي و وضعیت هاي ساختاري در فرایند سرمایه گذاري تاکید دارند(لین، 1999 به نقل از توسلی و موسوي، 1384).

تعاریف ارائه شده از سرمایه فکري

مفهوم سرمایه فکري همیشه مبهم بوده و تعاریف مختلفی براي تفسیر این مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاري تمایل دارند از اصطلاحاتی مانند دارایی­ها، منابع یا محرك هاي عملکرد به جاي کلمه سرمایه استفاده کنند و آنها واژه فکري را با کلماتی مانند نامشهود، بر مبناي دانش یا غیر مالی جایگزین می کنند. بعضی از حرفه ها(حسابداري مالی و حرفه هاي قانونی) نیز تعاریف کاملا متفاوتی مانند دارایی­هاي ثابت غیر مالی  که موجودیت عینی و فیزیکی ندارند، ارائه کرده اند.تا به حال تعاريفي كه از IC ارائه گرديده ناسازگار بوده اند. در سالهاي اخير و بنابر ضرورت احساس شده، بسياري از افراد و گروهها تلاشهاي زيادي را براي ارائه تعريفي واحد از IC نموده اند (نظری[1]، 2007). وجود تفاوت درتعاريف ارائه شده به سطوح تحليل متفاوت و ماهيت كيفي IC و بعد زماني كه محققان در نظر گرفته اند بر مي گردد. برخي از نويسندگان IC را در سطح فردي در نظر گرفته و آن را منحصر به دانش و مهارتهاي كاركنان دانسته اند. بعنوان مثال اولريخ[2]سرمايه هاي فكري را تعهد x شايستگي دانسته است. بدين معني، نيروي كاري كه تعهد نداشته يا تعهد كمي داشته باشد IC كمتري خلق خواهد كرد ( ابیساکارا[3]، 2008). در اين گونه تعاريف IC شركتها برابر با مقدار سرمايه موجود در كاركنان شركت محسوب مي شود . اما در ديدگاههاي ديگر اين سرمايه به صورت گروهي و جمعي ديده شده و آن را چيزي بيشتر از شايستگي هاي انحصاري كاركنان دانسته اند. بعنوان مثال روستوگي[4](2002)، IC را به عنوان ظرفيت كلي شركت براي مواجه با با چالشها، بهره برداري از فرصتهاي پيش رو و در نهايت جستجو براي خلق ارزش معرفي كرده است. در اين ديدگاه IC نمايانگر دارايي هاي تنيده شده در تار و پود شركت مي باشد. در همين راستا رويكرد مشابهي توسط موريتسون[5] (2002) و همكاران ارائه شد كه در آن IC بعنوان منبع گسترده دانشي سازمان كه در مجموع بستري براي شايستگي ها ايجاد كرده و سازمان را براي عمل كردن درست در محيط آماده مي سازد در نظر گرفته شد. با كاوش بيشتر در هر دو ديدگاه(فردي و جمعي)، متوجه مي شويم كه اين دو به دليل در نظر گرفتن بعدهاي زماني متفاوت نيز با يكديگر متقاوت مي شوند. گروهي از اين ديدگاهها IC را عمل و يا پتانسيلي دانسته اند كه مي تواند در آينده منجر به خلق ارزش بشود در حالي كه گروهي ديگر IC را نقطه ثقلي براي عملكرد حال شركت دانسته اند چرا كه معتقدند IC في نفسه داراي ارزش در دل خود است(بعبارت ديگر لزومي ندارد كه حتما به چيزي ارزشمندتبديل گردد) بعنوان مثال شاخيس[6](2004)، IC را تحت عنوان درآمد بالقوه آينده شركت دانسته كه از تركيب سرمايه انساني و پتانسيل موجود در افراد سازمان ناشي مي شود. از سوي ديگر آن دسته از محققاني كه از رويكرد منبع گرايي شركت بعنوان يكي بنياد تئوريكي سود مي جويند، اين دارايي را بعنوان شكلي از سرمايه كه در زمان حال داراي ارزش مي باشد تعريف كرده اند. بعبارت ديگر آنها IC را بعنوان منبعي مي دانند كه خواه در سطح فردي و خواه در سطح جمعي، مي تواند يك منبع ارزشمند تقلي گردد. در اين تعريف، دانش و مهارتها به عنوان منابعي ارزشمند، ناياب و بي مانند تلقي خواهند شد.

 با توجه به آنچه گفته شد، تعاریف مختلفی درمورد سرمایه فکري گفته شده است که در ادامه به تعدادي از آنها اشاره می کنیم:

 

سرمایه فکري از دیدگاه استوارت


[1] -Nazari

پاورپوینت کاشت، داشت و برداشت برنجشناسه محصول: 672475
موجود

پاورپوینت کاشت، داشت و برداشت برنج

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 11000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت کاشت، داشت و برداشت برنج

پاورپوینت کاشت، داشت و برداشت برنج

این پاور پوینت درباره مراحل کامل کاشت، داشت و برداشت برنج به همراه عکس می باشد.

شامل 42اسلاید می باشد.


پاورپوینت سیستم سوخت رسانی الکترونیکی خودروشناسه محصول: 532842
موجود

پاورپوینت سیستم سوخت رسانی الکترونیکی خودرو

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت سیستم سوخت رسانی الکترونیکی خودرو

پاورپوینت سیستم سوخت رسانی الکترونیکی خودرو

دارای 31 اسلاید

يكي از روشهاي مناسب جهت سالم سازي محيط زيست در جهان ، كاهش گازهاي آلاينده متصاعد شده از موتورها مي‌باشد كه در نسل جديد خودروها توسط جايگزين كردن سيستم سوخت‌ رساني انژكتوري الكترونيكي بجاي سيستم كاربراتوري ، گام مهمي در اين جهت برداشته شده است .


پاور پوینت ساندویچ پانلشناسه محصول: 532844
موجود

پاور پوینت ساندویچ پانل

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

پاور پوینت ساندویچ پانل

پاور پوینت ساندویچ پانل

دارای 22 اسلاید

با توجه به وسعت کشور ایران و شرایط اقلیمی متفاوت در نواحی مختلف این سرزمین لازم است روشهای ساختمان سازی متناسب با ویژگیهای خاص منطقه ای تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود .

 
نظر به اینکه این کشور روی یکی از کمربندهای فعال زمین لرزه در جهان قرار دارد لذا ایجاد سازه های مقاوم و امن از اولویت خاصی برخوردار است .


پاورپوینت بررسی باقی مانده آنتی بیوتیکی روی فراورده های گوشتیشناسه محصول: 532846
موجود

پاورپوینت بررسی باقی مانده آنتی بیوتیکی روی فراورده های گوشتی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت بررسی باقی مانده آنتی بیوتیکی روی فراورده های گوشتی

پاورپوینت بررسی باقی مانده آنتی بیوتیکی روی فراورده های گوشتی

دارای 40 اسلاید

امروزه در اکثر نقاط دنیابخش اعظم غذای انسان را دام ها بر اورده می کنند حال اینکه انسان امروز با تیز بینی و هوشیاری نه تنها برای رفع گرسنگی بلکه برای رساندن مواد غذایی""Nutrient(پروتئین ها،چربی ها ،کربوهیدرات ها ،ویتامین ها و...) به بدن جهت میزان قابل مصرف سلول های آن وبر طبق هرم غذایی مربوطه به غذا نگاه کرده و به دنبال بهره وری بیشتر از آن می باشد.


پاورپوینت هدفها و دامنه حسابرسی داخلیشناسه محصول: 532853
موجود

پاورپوینت هدفها و دامنه حسابرسی داخلی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت هدفها و دامنه حسابرسی داخلی

پاورپوینت هدفها و دامنه حسابرسی داخلی

دارای 14 اسلاید

هدف حسابرسی داخلی باید منعکس کننده استانداردها و رهنمودهای حسابرسی باشد یا به عبارتی شامل موارد زیر گردد:

 

.1آزمون، ارزیابی، گزارش کفایت سیستم کنترل داخلی با صرف هزینه ای معقول

 پاورپوینت نرم افزار جامع حسابداری منطقشناسه محصول: 531866
موجود

 پاورپوینت نرم افزار جامع حسابداری منطق

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 25000تومان

برچسب ها :

 پاورپوینت نرم افزار جامع حسابداری منطق

 پاورپوینت نرم افزار جامع حسابداری منطق

این  پاورپوینت نرم افزار جامع حسابداری منطق است و دارای 86 اسلاید می باشد.

شرکت نرم افزاری شبیه سازان منطق در سال 1386 (به شماره ثبت 14068) با هدف تولید و توسعه نرم افزارهای کاربردی و خاص به ویژه نرم افزار های ریاضی، آمار و حسابداری شروع به کار کرد.

این شرکت برای کتاب های ریاضی دبیرستان، نرم افزاری قدرتمند برای آموزش و حل مسائل مربوط به آن را تولید و از وزارت آموزش و پرورش (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) تاییدیه رسمی دریافت کرده است.

 


پاورپوینت بررسی معماری دانشکده هنر و معماری ییلشناسه محصول: 531162
موجود

پاورپوینت بررسی معماری دانشکده هنر و معماری ییل

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت بررسی معماری دانشکده هنر و معماری ییل

پاورپوینت بررسی معماری دانشکده هنر و معماری ییل

پاورپوینت بررسی معماری دانشکده هنر و معماری ییل دارای 48 اسلاید

___________

ساختمان اصلی این پروژه در سال 1936 ساخته شده است و طی سیل سال 2008 خسارات فراوانی به آن وارد شد. ساختمان جدید هنرهای تجسمی برای دانشکده هنر دانشگاه آیووا توسط گروه معماری Steven holl در فضایی به مساحت 126000 متر مربع احداث خواهد شد که دارای فضاهایی از قبیل فضاهای مسکونی، دپارتمان های سرامیک، فلزات، عکاسی و چاپ، مجسمه سازی و چند رسانه ای 3استودیو کارکنان و دانشجویان و فضاهای اداری و گالری نیز می باشد. هدف از طراحی این ساختمان تاکید بر اهمیت رابطه بین روش های مختلف خلاقانه می باشد. وجود پنجره های بزرگ و بازشو باعث به وجود آوردن فضاهای زیاد با نور طبیعی کافی شده است. همچنین وجود پنل های فلزی در قسمت ورودی نور ورودی به داخل ساختمان را منعکس می سازد و درخشندگی خاصی به محیط می بخشد

فایل شیپ فایل (shape file) -بلوک شماره 45 بنام همدانشناسه محصول: 529329
موجود

فایل شیپ فایل (shape file) -بلوک شماره 45 بنام همدان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

فایل شیپ فایل (shape file) -بلوک شماره 45 بنام همدان

فایل شیپ فایل (shape file) -بلوک شماره  45 بنام همدان

این فایل به صورت آماه بوده و منبع فایل سازمان نقشه برداری کشور می باشد. فایل مورد نظر دارای اطلاعات منطقه بهمراه اطلاعات توصیفی می باشد (تصویری از اطلاعات موجود در محیط نقشه ارائه گردید است). فایل zip با حجم 190مگ که پس از extract حدود 366 مگ اطلاعات منطقه را در سه فولدر اصلی شامل 

Point

Poly gone

Line

 بخود اختصاص می دهد. که تمامی عوارض شیت های مربوطه از جمله خطوط تراز جغرافیایی، چشمه ها، قنات ها، روستا ها و مراکز جمعیتی، رودخانه ها و غیره  ارائه گردیده است.


جدول طرح درس سالانه تمام دروس پایه چهارم دبستانشناسه محصول: 529333
موجود

جدول طرح درس سالانه تمام دروس پایه چهارم دبستان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 11000تومان

برچسب ها :

جدول طرح درس سالانه تمام دروس پایه چهارم دبستان

جدول طرح درس سالانه تمام دروس پایه چهارم دبستان

جدول طرح درس سالانه تمام دروس پایه چهارم دبستان

در 24 صفحه به صورت جدول برای هر درس  با فرمت ورد و قابل ویرایش برای شما همکاران و معلمان گرامی

 

شامل دروس:

هنر

قرآن

هدیه های آسمانی

بخوانیم و بنویسیم

ریاضی

مطالعات اجتماعی

علوم تجربی

 


فيلم و كتاب الكترونيك(pdf) تعمیر گیربکس تندر90(L90)شناسه محصول: 527725
موجود

فيلم و كتاب الكترونيك(pdf) تعمیر گیربکس تندر90(L90)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 17000تومان

برچسب ها :

فيلم و كتاب الكترونيك(pdf) تعمیر گیربکس تندر90(L90)

فيلم و كتاب الكترونيك(pdf) تعمیر گیربکس تندر90(L90)

فيلم و كتاب الكترونيك(pdf) تعمیر گیربکس تندر90(L90)

اين فيلمها با جستجوي فراوان و پس از چندين ماه تلاش به درخواست مكرر تعميركاران از منابع خارجي به مجموعه ي بالا اضافه شده است
در اين فيلمها شما بصورت كامل نحوه ي باز و بست و تعمير و تعويض قطعات مختلف گيربكس آورده شده است


این برنامه اطلاعاتی را گرد آورده است که به شما امکان میدهد
قطعه ای را که روی آن کار میکنید را خوب بشناسید
ازمناسبترین شرایط انجام تعمیرات بهره مند شوید
به عملکرد بهینه قطعه دست یابید و به بهترین شکل پاسخگوی نیازهای مشتری باشید.
زمان تعمیر قطعه را به مناسبترین حد ممکن برسانید
زمان کوتاهی را که به استفاده از این برنامه میکنید به خوبی از طریق اطلاعاتی که از آن بدست می آورید جبران خواهد شد

فهرست و عناوین کتاب الكترونيك تعمیر گیربکس تندر90
جعبه دنده معمولی :احتیاطهای لازم برای انجام تعمیرات گیربکس تندر 90
مشخصات گیربکس تندر90
نمایش قطعات و محل نصب آنها در روی تندر 90(فرست و جانمایی قطعات)
تعمیر گیربکس تندر90
باز کردن جعبه دنده تندر 90

تجهیزات نگهدارنده جعبه دنده
مرحله باز کردن جعبه دنده از پایه نگهدارنده
مرحله آماده سازی برای قرار دادن جعبه دنده بر روی پایه نگهدارنده قطعات
مرحله قرار دادن جعبه دنده بر روی پایه نگهدارنده قطعات
مرحله پیش از باز کردن گیربکس
مرحله باز کردن قطعه مورد نظر
مرحله پیش از نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر
پوسته جعبه دنده
L90 gearbox-repair.jpg
باز کردن و نصب مجدد گیربکس تندر90
مرحله پیش از باز کردن پوسته گیربکس
باز کردن پوسته گیربکس L90
شفت گیربکس تندر90
باز کردن کردن و بستن شفت جعبه دنده
تنظیم شفت گیربکس تندر90
مرحله پیش از تنظیم شفت گیربکس
شفت خروجی گیربکس تندر90
نحوه جداسازی و سوار کردن شفت خروجی
روش باز کردن و بستن دنده های خارها و دنده برنجی ها،اورینگها،خارهای فنری مجموعه دنده ها،پین ها،فنرهای کشویی انتخاب دنده و سیلندر ثانویه کلاچ
بررسی گیربکس تندر 90
دیفرانسیل  تندر90
بازکردن و بستن مجدد دیفرانسیل تندر 90
باز کردن دیفرانسیل
مرحله پیش از باز کردن دیفرانسیل تندر 90
مرحله بازکردن قطعه مورد نظر
مرحله پیش از نصب مجدد دیفرانسیل
بلبرینگ دیفرانسیل گیربکس تندر 90
باز کردن و نصب مجدد بلبرینگ دیفراسیل
بلبرینگ پوسته گیربکس
روش باز کردن و بستن بلبرینگ پوسته گیربکس تندر90
روش باز کردن و بستن بلبرینگ پوسته کلاچ
روش باز کردن و بستن مجدد میل تعویض دنده
شفت دنده عقب و روش باز کردن و نصب مجدد آن
مطالب کتاب بصورت کاملا توضیحی و همراه با تصاویر مرحله به مرحله است


پاورپوینت،گوگل اسکولار،جستجوی پیشرفته گوگل، گوگل فیتشناسه محصول: 507241
موجود

پاورپوینت،گوگل اسکولار،جستجوی پیشرفته گوگل، گوگل فیت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 12000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت،گوگل اسکولار،جستجوی پیشرفته گوگل، گوگل فیت

پاورپوینت،گوگل اسکولار،جستجوی پیشرفته گوگل، گوگل فیت

این پاورپوینت در مورد گوگل اسکولار،جستجوی پیشرفته گوگل، گوگل فیت می باشد و دارای 23 اسلاید می باشد.

Google Scholar

Google Advanced Search

Google Fit

 


پاورپوینت ضوابط و استاندارهای موزهشناسه محصول: 494137
موجود

پاورپوینت ضوابط و استاندارهای موزه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت ضوابط و استاندارهای موزه

پاورپوینت ضوابط و استاندارهای موزه

پاورپوینت ضوابط و استاندارهای موزه دارای 42 اسلاید می باشد.

**

ایکوم، شورای بین المللی موزه ها، در یک تعریف رسمی بیان داشته است که:

«موزه موسسه ای است دایمی و بدون هدف مادی که درهای آن به روی همگان گشوده شده است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت می نماید. هدف موزه ها در مورد شواهد برجای مانده از انسان و محیط زیست او و گردآوری و حفظ و ایجاد ارتباط بین این آثار بویژه به نمایش گذاردن آنها به منظور بهره وری معنوی است».


پاورپوینت تجزیه و تحلیل خوابگاه دانشجوییشناسه محصول: 494140
موجود

پاورپوینت تجزیه و تحلیل خوابگاه دانشجویی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت تجزیه و تحلیل خوابگاه دانشجویی

پاورپوینت تجزیه و تحلیل خوابگاه دانشجویی

این پاورپوینت در مورد خوابگاه های دانشجویی می باشد.

دارای 17 اسلاید


پاورپوینت طراحی داخلی فضاهای آموزشیشناسه محصول: 494124
موجود

پاورپوینت طراحی داخلی فضاهای آموزشی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت طراحی داخلی فضاهای آموزشی

پاورپوینت طراحی داخلی فضاهای آموزشی

پاورپوینت طراحی داخلی فضاهای آموزشی دارای 38 اسلاید می باشد

***

محیطهای یادگیری از عناصری تشکیل شده اند که ویژگیها و کیفیتهای هر کدام ازاین عناصر در شکل گیری رفتارهای مختلف موثر می باشد . معماری و به طور خاص معماری داخلی هنری است که در تأثیر پذیری انسان از محیط نقش بسیار پررنگی دارد ، از سویی دیگر آموزش و محیط آموزشی بیشترین اثر و نقش را بر انسان ها و ذهنیت  آنها و در نهایت بر جوامع دارند . لذا فراهم آوردن محیطی مناسب جهت افزایش و بهبود فرآیند یادگیری ، امری ضروری بوده و با توجه به اینکه در این زمینه مطالعات و تحقیقات کاربردی با هدف ارتقاء کیفیت معماری داخلی  فضاهای آموزشی در خدمت یادگیری مخاطبان بجز چند مورد وجود ندارد ، در نتیجه بررسی عوامل موثر بر ایجاد محیط کالبدی اثر گذار بر یادگیری فرد ضروری به نظر می رسد.  هدف این پژوهش بررسی نظریه ها و رویکردهای معماری داخلی در رابطه با فضاهای آموزشی در جهت تقویت نقش این فضاها در یادگیری و آموزش مخاطبان آن و در نهایت استخراج عوامل مطلوبیت فضاهای آموزشی با استفاده از تحقیقات بعمل آمده می باشد .


پاورپوینت اصول ، ضوابط و استانداردهای طراحی موزهشناسه محصول: 494132
موجود

پاورپوینت اصول ، ضوابط و استانداردهای طراحی موزه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت اصول ، ضوابط و استانداردهای طراحی موزه

پاورپوینت اصول ، ضوابط و استانداردهای طراحی موزه

پاورپوینت اصول ، ضوابط و استانداردهای طراحی موزه دارای 26 اسلاید می باشد

vآشنایی با طراحی موزه ها و گالریهای آثار هنری
1
logo-samandehi